Portret Kobiety

Walentynki 2006Walentynki 2006Miłość jest głęboką, istotną potrzebą człowieka, tęsknotą za uzupełnieniem swej egzystencji i nadaniem jej sensu. Przeczytałam kiedyś, że miłość to coś więcej niż uczucie, ponieważ ono może być zmienne i  nietrwałe, natomiast prawdziwa miłość jest bezwarunkowa. Dnia 14 lutego obchodzimy Dzień Zakochanych, pomimo tego, że uważamy, że miłością powinniśmy dzielić się codziennie, to może jednak warto na moment przystanąć i nieco inaczej spędzić ten dzień.  Z całego serca życzę Wam miłości prawdziwej, miłośi "mimo wszystko", miłości żarliwej.

 

Katarzyna Krzysztoszek

redaktor naczelna

 

Hymn o miłości

 

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów

a miłości bym nie miał

stałbym się jak miedź brzęcząca

albo cymbał brzmiący.

 

Gdybym też miał dar prorokowania

i znał wszystkie tajemnice

i posiadał wszelką wiedzę

i wszelką możliwą wiarę

tak iżbym góry przenosił

a miłości bym nie miał

byłbym niczym.

 

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją

a ciało wystawił na spalenie

lecz miłości bym nie miał

nic bym nie zyskał.

 

Miłość cierpliwa jest

łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości

nie szuka poklasku

nie unosi się pychą

nie dopuszcza się bezwstydu

nie szuka swego

nie unosi się gniewem

nie pamięta złego

nie cieszy się z niesprawiedliwości

lecz współweseli się z prawdą.

 

Wszystko znosi

wszystkiemu wierzy

we wszystkim pokłada nadzieję

wszystko przetrzyma.

 

Miłość nigdy nie ustaje.

Nie jest jak proroctwa, które się skończą

albo jak dar języków, który zniknie

lub jak wiedza, której zabraknie.

 

Po części bowiem tylko poznajemy

po części prorokujemy.

Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe

zniknie to, co jest tylko częściowe.

 

Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko

czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko.

Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce.

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno

wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz.

Teraz poznaję po części

wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.

 

Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy

z nich zaś największa jest miłość.

1 Kor 13:1-13

 

Miłość jest jak ten strumień w swym spadku gwałtowny,
Co się z źródeł nieznanych rzuca w kraj czarowny,
Ileż się w nim nadbrzeżnych piękności odbija,
Ileż wdzięków go nęci - on wszystko przemija.
I jeden tylko obraz, w czyste łowiąc tonie,
Zawsze toż samo słonce w swojem niesie łonie;
Z niem się chmurzy, rozjaśnia lata, wieki płynie
Z niem wszystkie mija losy i z niem w morzu ginie.

F. Morawski

 

Czy wiesz co to miłość? - Miłość, mój kochanku,
Dwóch serc harmonia, pierwszy uśmiech w życiu,
Słonce wschodzące w dni naszych poranku,
Fiołek kwitnący w ukryciu.
O! moja droga, ty nie znasz miłości,
Miłość w tem życiu krotka złudzeń chwilka,
Jeden sen piękny na kwiatach młodości,
Bóstwo na skrzydłach motylka.

G. Zieliński

 

Co to jest miłość? po sto razy pytaj,
Nie znajdziesz na to odpowiedzi w słowie,
W kochanka oczach, w jego duszy czytaj,
Co to jest miłość, tak ci o niej powie.
Jest to duch jakiś, seraf niewidziany,
Odblaskiem światła promieniący z dala;
Niebieski promień na ziemi zbłąkany,
Co wchodzi w serce i serce zapala.

J. Korsak


Jest jeszcze taka miłość,

ślepa, bo widoczna,
jak szczęśliwe nieszczęście,
pół radość, pół rozpacz,
ile to trzeba wierzyć,
milczeć, cierpieć, nie pytać,
skakać jak osioł do skrzynki pocztowej
by dostać nic za wszystko

J. Twardowski

 

Miłość nie polega na wzajemnym wpatrywaniu się w siebie, ale wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku

Antoine de Saint-Exupéry

 

Miłość jest czymś najmocniejszym na świecie, a jednak nie można wyobrazić sobie nic bardziej skromnego

Mahatma Gandhi

 

Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety i pozostawia jej wewnętrzną wolność

Thomas Merton