Portret Kobiety

MedycynaAnemia - czym jest, główne objawy i jej rodzaje

Anemia.jpgWiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ma anemie. Organizm chorego na niedokrwistość nie wysyła jednoznacznych sygnałów. Wiele objawów tej choroby można zrzucić na przepracowanie, czy niedostateczną ilość snu. Jednak jest ona niebezpieczna w szczególności dla narządów wrażliwych na niedotlenienie tj. mózg, czy serce.

 

Anemia (łac. anaemia) zwana również niedokrwistością jest zespołem objawów chorobowych, stanem osłabienia organizmu spowodowana niedoborem czerwonego barwnika zawierającego hemoglobiny lub czerwonych ciałek krwi tzw. erytrocytów. Diagnoza stawiana jest w przypadku stwierdzenie niższych wartości niż ustalone normy. Wyróżnia się niemal 100 odmiennych typów niedokrwistości.


Główne objawy anemii
 • osłabienie organizmu
 • zmęczenie
 • bladość skóry
 • bóle głowy
 • utrata apetytu
 • depresja
 • zawroty głowy
 • nadwrażliwość na zimno
 • problemy z koncentracją
 • senność

 

Podział niedokrwistości (anemii) jest dosyć złożony. Podział może dotyczyć wielkości erytrocytów, wtedy mówimy o anemii normoblastycznej - kiedy krwinki są prawidłowe, o anemii megablastycznej - kiedy krwinki są zbyt duże, a także o niedokrwistości mikrocytarnej - kiedy krwinki są za małe. W podziale tym wykorzystuje się parametr MCV jest to średnia objętość krwinki.  

 

Są dwa zasadnicze rodzaje anemii:


Anemia złośliwa (łac. anaemia perniciosa)

Zwana także niedokrwistością Addisona-Biermera lub niedokrwistością megaloblastyczną. Termin anemia złośliwa jest terminem historycznym ze względu na mocny wydźwięk coraz mniej stosowanym. Powstaje w wyniku niedoboru witaminy B12. Związana z zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Mamy doczynienie z konsekwencją niemożliwości przyswajania witaminy B12 przez organizm, ale może być także skutkiem niedoboru pokarmowego witaminy.

 

Anemia sierpowata

Jest to anemia wrodzona. Polega na wrodzonej wadzie w budowie hemoglobiny.Pod wpływem mutacji dochodzi do zmiany struktury białkowej. Kształt krwinek czerwonych przypomina kształt sierpowaty, skąd pochodzi nazwa tej anemii. Konsekwencją tej zmiany erytrocytów jest ich skłonność do hemolizy czyli do rozpadu.

 

Choroba dziedziczona jest w sposób autosomalny, oznacza to, że nie jest sprzężona z płcią.  Ten typ anemii jest przede wszystkim rozpowszechniony w środkowej i zachodniej Afryce, sporadycznie jest spotykany w rejonie Morza Śródziemnego. Chorzy na anemię sierpowatą są w dużym stopniu odporni na malarię.

 

Rodzaje anemii

 1. Niedokrwistość pokrwotoczna - jest to anemia, która powstała w wyniku utraty krwi (organizm utracił erytrocyty).
 2. Niedokrwistość hemolityczna - nazwa wywodzi się od terminu hemoliza czyli rozpad krwinek. Związana jest ze skróconym czasem życia erytrocytów, np. kiedy organizm sam je niszczy.
 3. Niedokrwistość aplastyczna - powstaje w wynuiku upośledzonego wytwarzania erytrocytów.

Anemia
Być może zainteresują Cię inne pozycje z tej kategorii: